D. CARNEGIE & CO AB (publ) FÖRVÄRVAR 52 LÄGENHETER I SÖDERTÄLJE

D. Carnegie & Co AB (publ) har avtalat om förvärv av två bostadsfastigheter med 52 lägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Södertälje och ligger i nära anslutning till D. Carnegies befintliga bestånd. Transaktionen genomförs som en bolagsaffär med tillträde fjärde kvartalet 2018. Fastigheterna förvärvas från Fastighets AB L E Lundberg.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 4,36 miljoner kronor.

SEKm
Total area 3 700 kvm Hyresvärde 4,36
Antal lägenheter 52 Driftnetto 2,64

–       ”Vi är nöjda med att ytterligare kunna utöka vårt fastighetsbestånd i den snabbväxande Stockholmsregionen. Fastigheterna har en god utvecklingspotential och passar väl in i vår affärsmodell. Vi vill också tacka Fastighets AB L E Lundberg för ett gott samarbete under transaktionsprocessen” säger Svein-Erik Lilleland, VD på D. Carnegie & Co

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Svein Erik Lilleland på telefon +46 8 121 317 25

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-09-07 kl. 14.00.