D. Carnegie & Co förvärvar 749 lägenheter i Västerås

Carnegie & Co AB har med Bostads AB Mimer avtalat om förvärv av fyra fastigheter för 765 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 31 miljoner kronor. Fastigheterna är alla belägna i Västerås och blir D. Carnegies första förvärv från ett allmännyttigt fastighetsföretag. Transaktionen genomförs som en bolagsaffär med tillträde första halvåret 2018.

Fastigheterna omfattar 749 bostadslägenheter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 53 miljoner kronor.

Fastigheterna förvärvas från det av Västerås kommun helägda bolaget Bostads AB Mimer. Beslut om försäljning fattas formellt av Västerås Kommunfullmäktige 1 februari 2018.