Årsstämma 2020

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org. nr 556498-9449 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 10.30 på Birger Jarlsgatan 57C i Stockholm.

Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.