Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 kommer att hållas 16 maj 2019 på Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.

Kallelsen till årsstämman skickas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan stämman.

Begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 28 februari 2019 för att kunna tas in i kallelsen.