Ägarstruktur

De största aktieägare i Hembla AB (publ) per den 30 september 2018.

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2018-09-30 Kapital, % Röster, %
     
*Vega Holdco S.à r.l. 61,1% 69,3%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 3,4% 2,7%
Didner & Gerge Småbolag 3,0% 2,4%
Frasdale International B.V 2,3% 1,8%
Svenskt Näringsliv 1,7% 1,4%
Fjärde AP Fonden 1,5% 1,2%
State Street Bank & Trust Com., Boston 1,1% 0,9%
Byggmästare A J Ahlström Holding 1,1% 0,9%
SEB Sverigefond 1,1% 0,9%
JPM Chase Na 1,0% 0,8%
BNY Mellon Na (Former Mellon), W9 0,9% 0,8%
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY 0,9% 0,7%
State Street Bank and Trust Co, W9 0,9% 0,7%
Skagen M2 Verdipapirfondet 0,7% 0,6%
State Street Bank & Trust Com., Boston 0,7% 0,5%
Sensor Sverige Select 0,6% 0,5%
CBNY-Norges Bank 0,5% 0,4%
SEB Sverigefond Småb. Ch/Risk 0,5% 0,4%
Teknikföretagen 0,5% 0,3%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0,4% 0,3%
JP Morgan Chase Bank N.A. 0,4% 0,3%
Övriga 15,6% 12,3%
Total 100,0% 100,0%
     
* Vega Holdco S.à r.l., an entity wholly owned by real estate funds advised by affiliates of The Blackstone Group L.P.