Ägarstruktur

De största aktieägare i Hembla AB (publ) per den 30 september 2019.

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2019-09-30 Innehav, A-aktier Innehav, B-aktier Kapital, % Röster, %  
*Vega Holdco S.à r.l. 6 136 989 50 722 985 61,19% 69,30%  
Länsförsäkringar Fastighetsfond 0 4 464 580 4,80% 3,80%  
Didner & Gerge Småbolag 0 2 354 789 2,53% 2,00%  
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY 0 2 327 791 2,51% 1,98%  
State Street Bank and Trust Co, W9 0 2 181 025 2,35% 1,86%  
J.P. Morgan Securities PLC, W8BENE 0 1 584 391 1,71% 1,35%  
Svenskt Näringsliv 0 1 100 000 1,18% 0,94%  
CBNY-Norges Bank 0 932 211 1,00% 0,79%  
HomeStar InvestCo AB 0 789 690 0,85% 0,67%  
Sensor Sverige Select 0 750 580 0,81% 0,64%  
Övriga 0 19 579 275 21,07% 16,67%  
Total 6 136 989 86 787 317 100% 100%  
           
* Vega Holdco S.à r.l., an entity wholly owned by real estate funds advised by affiliates of The Blackstone Group L.P.