Ägarstruktur

De största aktieägare i Hembla AB (publ) per den 30 juni 2019.

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2019-06-30 Innehav, A-aktier Innehav, B-aktier Kapital, % Röster, %
*Vega Holdco S.à r.l. 6 136 989 50 722 985 61,26% 69,36%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 0 4 100 559 4,42% 3,49%
Didner & Gerge Småbolag 0 2 314 554 2,49% 1,97%
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 1 691 972 1,82% 1,44%
Svenskt Näringsliv 0 1 400 000 1,51% 1,19%
Fjärde AP Fonden 0 1 356 561 1,46% 1,16%
State Street Bank and Trust Co, W9 0 1 102 556 1,19% 0,94%
Frasdale International B.V. 0 1 069 714 1,15% 0,91%
CBNY-Norges Bank 0 960 676 1,03% 0,82%
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY 0 845 999 0,91% 0,72%
Övriga 0 21 121 152 22,75% 18,00%
Total 6 136 989 86 686 728 100,00% 100,00%
         
* Vega Holdco S.à r.l., an entity wholly owned by real estate funds advised by affiliates of The Blackstone Group L.P.