Ägarstruktur

De största aktieägare i Hembla AB (publ) per den 31 december 2018.

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2018-12-31 Innehav,
A-aktier
Innehav,
B-aktier
Kapital, % Röster, %
         
*Vega Holdco S.à r.l. 6 136 989 50 100 785 61,1% 69,3%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 0 3 387 573 3,7% 2,9%
Didner & Gerge Småbolag 0 2 747 759 3,0% 2,4%
Frasdale International B.V 0 2 166 791 2,4% 1,9%
Svenskt Näringsliv 0 1 600 000 1,7% 1,4%
Fjärde AP Fonden 0 1 408 634 1,5% 1,2%
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 1 247 731 1,4% 1,1%
JPM Chase Na 0 952 000 1,0% 0,8%
Byggmästare A J Ahlström Holding 0 921 238 1,0% 0,8%
State Street Bank and Trust Co, W9 0 919 285 1,0% 0,8%
BNY Mellon Na (Former Mellon), W9 0 875 991 1,0% 0,8%
CBNY-Norges Bank 0 782 612 0,8% 0,7%
Skagen M2 Verdipapirfondet 0 656 883 0,7% 0,6%
SEB Sverigefond 0 640 152 0,7% 0,5%
Sensor Sverige Select 0 568 585 0,6% 0,5%
SEB Sv Småbol Chans/Risk 0 506 567 0,6% 0,4%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 0 501 395 0,5% 0,4%
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 419 927 0,5% 0,4%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 415 407 0,5% 0,4%
Teknikföretagen 0 410 000 0,4% 0,4%
Brown Brothers Harriman & Co., W9 0 398 707 0,4% 0,3%
Övriga 0 14 322 436 15,6% 12,3%
Total 6 136 989 85 950 458 100,0% 100,0%
         
* Vega Holdco S.à r.l., an entity wholly owned by real estate funds advised by affiliates of The Blackstone Group L.P.