Affärsidé

Hembla vill skapa levande stadsdelar där människor trivs och känner sig trygga. Därför äger och utvecklar vi hyresbostäder i tillväxtregionen Stockholm-Mälardalen. Vi är ett långsiktigt bostadsbolag som sätter hyresgästen i fokus i allt vi gör.

Vår affärsidé är att äga, förvalta och upprusta våra fastigheter och stadsdelar i syftet att öka värden både för de boende och för Hembla som bolag.

Strategi – förvalta, förädla och utveckla

Utifrån ett befintligt bestånd i Storstockholm är vår strategi att förvärva och utveckla ytterligare bostadsfastigheter inom regionens tillväxtområden, och att minst fördubbla portföljen inom två år.

  • Vi förvaltar och utvecklar fastigheterna i egen regi.
  • Vi förädlar beståndet och ökar kassaflöde och värdetillväxt genom utveckling och upprustning.
  • Vi utvecklar byggrätter inom befintliga bestånd.