Affärsidé

Hembla vill skapa levande stadsdelar där människor trivs och känner sig trygga. Därför äger och utvecklar vi hyresbostäder i tillväxtregionen Stockholm-Mälardalen. Vi är ett långsiktigt bostadsbolag som sätter hyresgästen i fokus i allt vi gör.

Vår affärsidé är att äga, förvalta och upprusta våra fastigheter och stadsdelar i syftet att öka värden både för de boende och för Hembla som bolag.

Strategi – förvalta, förädla och utveckla

Bolagets strategi är att förvärva fastigheter i områden med långsiktig utvecklingspotential för att sedan investera i att förbättra fastigheterna och utemiljöer. Hembla AB utreder även möjligheten att arbeta med nyproduktion. Strategin är att skapa trivsammare boendemiljöer för hyresgästerna samt att generera ökade fastighetsvärden. Avsikten är att framtida nyproduktion ska behållas för långsiktig förvaltning i egen regi.