Q3 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019 publicerades den 25 oktober

Aktien