Q2 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2019, publicerades den 19 juli.

Aktien