Q3 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2019, publiceras den 25 Oktober

Aktien